Stowarzyszenie

 

Stowarzyszenie Wszechnica Konstancińska powstało z inicjatywy Grupy Artystów Pod Prąd, która działa na terenie gminy Konstancin-Jeziorna już od 2010 roku. Prezesem stowarzyszenia jest p. Agata Gregorczyk-Janik, działaczka społeczna, organizatorka wielu wydarzeń (m.in. spotkań i koncertów) kultywujących postawy patriotyczne oraz pamięć o bohaterach naszego narodu.

Celem Stowarzyszenia jest udział w życiu publicznym poprzez działalność społeczną, edukacyjną i kulturalną zmierzającą do zachowania pamięci o wydarzeniach, miejscach oraz bohaterach historycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, inspirowanie i wspieranie inicjatyw wspomagających rodzinę oraz rozwój społeczności lokalnej.

Komentarze są wyłączone.