Zarząd

 

Zarząd Stowarzyszenia:
Agata Gregorczyk-Janik – prezes zarządu
Bożena Maria Wierzbicka – zastępca prezesa zarządu
Jadwiga Magdziarz – skarbnik
Aneta Gregorczyk – sekretarz
Michał Skoczek – członek zarządu

Komisja rewizyjna:
Jakub Janik – przewodniczący komisji
Michał Chorosiński – sekretarz komisji
Dominika Figurska – członek komisji
Julita Wołoszyńska-Matysek – członek komisji

Komentarze są wyłączone.